Value Propositie

Door onze specialistische en onafhankelijke technische en organisatorische expertise in te zetten, voldoen klanten van ISSP effectiever en efficiënter aan privacy wetgeving.

100% focus op privacyvraagstukken maakt dat we snel voor het juiste beveiligingsniveau passende technische en organisatorische maatregelen voor u kunnen implementeren, rekening houdend met de huidige stand van techniek.