Uitvoering

Tijdens de Uitvoering is vooral de vraag relevant: wat moet ik implementeren en hoe kan ik snel de-escaleren?

Implementatie

Passende technische en organisatorische maatregelen ISSP werkt vanuit best-practices en uitsluitend met marktleiders, time&material of turn-key. ISSP helpt u bij het vinden, implementeren en onderhouden van de juiste maatregelen.

De-escaleren

Datalek De-escalatie abonnement Zodra er een zich een data lek voordoet, zorgt ISSP voor technische, organisatorische en juridische analyse, leveren wij adequate rapportage en managen de opvolging.