Planning

Tijdens de Planning is vooral de vraag relevant: heb ik eigenlijk een probleem? Zo ja, wat moet ik doen? U doet er verstandig aan inzicht te verwerven, diverse disciplines in uw organisatie met elkaar te verbinden en uw personeel te trainen.

Inzicht

De Privacy Impact Analyse(NOREA) bestaat uit een verslag van risico’s en maatregelen welke aan de hand van wat anderen u vertellen in een statisch document worden vastgelegd.

De Privacy Scan laat snel zien waar welke privacygevoelige informatie zich actueel bevindt in uw netwerk en/of in uw cloud en wie (on)rechtmatig toegang heeft tot die informatie. U krijgt inzicht in wie ‘accountable’ is. De Privacy Scan levert u een rapport welk een uitstekend uitgangspunt voor verdere verbetering en optimalisatie van het beveiligingsbeleid.

Risico Overzicht is een voor bestuurders overzichtelijke en begrijpelijke risico rapportage (op één A4tje) van preventieve en correctieve maatregelen, op basis van de BowTei methodiek.

Verbinden

Privacy Workshop voor bestuurders en IT managers om tot eenduidig beleid, uitvoering en constante controle te komen. ISSP faciliteert daarvoor workshops waar uw bestuurder, jurist, IT manager met elkaar en met onze (ex)bestuurder, jurist en IT deskundige in gesprek gaan om zinvolle vervolgstappen te definiëren. Van uitdaging naar pragmatische oplossing!

Trainen

Opleidingen en awareness trainingen ISSP biedt opleidingen op maat en/of standaard opleidingen voor de Functionaris Gegevensbescherming, IT manager, IT beheerders en business managers.