Overzicht externe bronnen

Hier vindt u de wet zoals 4 juni 2015 gepubliceerd door de Nederlandse overheid.

Hier vindt u de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld voor iedereen die te maken heeft met persoonsgegevens. Deze richtlijnen worden ook wel richtsnoeren genoemd.

Hier kunt u een datalek melden.Als u een datalek heeft ontdekt is het zaak deze snel te melden. U doet er verstandig aan contact met ons te zoeken zodat we u kunnen helpen met het op orde brengen van de organisatorische, juridische en technische zaken op de momenten voor, tijdens en na het doen van de melding. De dingen in verkeerde volgorde doen, kan vervelende consequenties hebben.

Hier vindt u een handig overzicht van bekende data breaches.